RåFILM distribuerar sina filmer både genom etablerade distributionskanaler (såsom t.ex. Folkets Bio, Filmcentrum och SVT) och genom att hitta anpassade visningsmöjligheter till varje film. Vi har som målsättning att utmana och försöka hitta och pröva nya visningsmöjligheter, för att våra filmer ska kunna nå ut till så många som möjligt.