Sevedsfilmen

En kort film om oss som bor på Seved, ett område i centrala Malmö. Saker är ok men med våra önskemål och en satsning från Malmö Stad kan detta området blir minst lika bra som de områden där välfärden fungerar. En liten film runt begreppet ”social hållbarhet” och info om satsningen ”Områdesprogrammet”.

Uploaded by: RåFILM
Hosted: vimeo