RåFILM på Arbetskritisktforum

Om arbete, konsumtion, själadöden och en helt annan lösning: Basinkomst till alla! Roland Paulsen, Birger Schlaug, Nina Björk och Lasse Ekstrand föreläser och samtalar.

Klimathot, överkonsumtion och en utbredd brist på arbeten. Aldrig har vi behövt arbeta mindre än idag. Trots detta handlar allt om jobben, jobben och jobben. Varför?

En dag om tillväxt, arbete och konsumtion men också om en nödvändig lösning.

Basinkomst till alla!

 

För mer info titta på websidan eller Facebook eventet!

Arrangör
 SALO och ABF, Basinkomst Malmö