Prio Ett – Förändra världen

En kortfilm gjord i samarbete med ABF Mittskåne.
Om engagemang i olika former hos unga människor.
Gjord av och med ungdomar 13-24 i olika delar av Skåne.
Gjord som inspiration och som ett diskussionsunderlag.