Förvaret får stöd av Kulturbryggan

Förvaret är ett av de kulturprojekt som beviljats stöd från Kulturbryggan i höstutlysningen 2013. Stödet ska gå till att bearbeta det insamlade materialet till ett färdigt verk.

Stor tack säger RåFILM!

Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur. Mer info om Kulturbryggan finns här.