Att animera tjetjensk konst

RåFILM och Stockholms Freds gör animationsfilm-projekt i Tjetjenien

RåFILM och Stockholms Fredsförening samarbetar just nu i ett ”Creative force”-projekt med stöd av Svenska Institutet. Organisationerna besöker Norra Kaukasus för att samarbeta med tjetjenska konstnärer och producera animerad film. Utbytesprogrammet riktar sig till unga tjetjener som vill uttrycka sig med nya medel och berätta historier genom att animationer baserat på då deras egna material. Det långsiktiga målet är att lyfta fram positiva och kreativa unga människor som verkar för ett fredligt och mångsidigt samhälle med kulturella och sociala diskussioner.

Tomellen från RåFILM planerar animationerna med två av deltagarna från Groznyj.

Bakgrund
Att vara konstnär i Norra Kaukasus är inte lätt, särskilt inte som kvinna, och accepteras ofta inte av samhället. Under de senaste åren har kulturlivet utvecklats i regionen, genom att konst lärs ut i skolor, utställningsrum har skapats och konstnärer har kunnat delta i ryska och internationella utställningar. Men det är fortfarande mycket ont om kreativa erfarenheter och stöd för konstnärliga uttryckssätt..
Norra Kaukasus är en instabil region härdad av konflikter, med en oviss framtid och begränsade möjligheter för en majoritet av folket. Att engagera sig för fred och mänskliga rättigheter genom kulturellt och socialt arbete är kanske ett av de få arbetssätt som är möjligt.
Samtidigt som det finns få sätt för tjetjenska konstnärer att komma i kontakt med internationella nätverk av konstnärer, är det få i Sverige som känner till dagens situation i Norra Kaukasus.
Genom att bidra till att stärka unga tjetjenska konstnärer och visa på den positiva kreativitet som finns, visar projektet hur visuell konst och kreativitet kan vara ett sätt att sprida glädje och lysa upp platser som annars är mörka.

Så här går det till
Samarbetet riktar sig främst till unga konstnärer, med särskilt fokus på kvinnliga sådana som i sitt arbete tar upp samhällsproblem och begränsade mänskliga rättigheter. Aktiviteterna under utbytet uppmuntrar också till historieberättande med fokus på positiva erfarenheter och lösningar på problematiska situationer. Alla inblandade i projektet är överens om att friheten i att skapa konst är en grundläggande rättighet i samhället. Ett samhälle som tillåter normkritiska förhållningssätt kan genom detta utvecklas och bli mer öppet och inkluderande.

Genom en utlysning har de svenska organisationerna fått kontakt med unga tjetjenska konstnärer som har ett intresse av att utveckla berättelser med animerad konst. Under det svenska besöket i Tjetjenien i september påbörjas samarbetet då alla lär sig av varandra och med relativt enkla medel skapas grunden för några animerade kortfilmer. Under hösten kommer de animerade filmerna att utvecklas och i november ska tjetjenska konstnärer komma till Sverige för att fortsätta samarbetet med gemensamma aktiviteter.

Vad som ska uppnås
Målet för projektet är att skapa ett svensk-ryskt samarbete med kulturell och social aktivism genom en samproduktion av animerad film. Långsiktigt ska utbytet stärka unga och kvinnliga konstnärer i Tjetjenien och öka möjligheten för gränsöverskridande konstnärlig verksamhet.

Om Stockholms Fredsförening
Stockholms Freds verkar för nedrustning, fredsbyggande och mänskliga rättigheter. Främst är föreningen aktiv genom att sprida information mot vapenexport och för fredlig konfliktlösning. Bland annat håller Stockholms Freds utbildningsläger för unga fredsintresserade och har anordnat tävling för skolelever att uppfinna fredsleksaker som alternativ till alla krigsprylar för barn.
För Stockholms Freds handlar fredsbyggande om att lyfta fram och stärka positiva rörelser i konfliktdrabbade områden. En metod som kan vara både försonande och samhällsberikande är att bearbeta tunga upplevelser och diskutera rättigheter och sociala frågor genom kulturella aktiviteter. Det visar också på mer konstruktiva och långsiktiga sätt att förebygga och hantera konflikter istället för negativ retorik och militärt försvar.

Om RåFILM
RåFILM är ett filmkollektiv baserat i Malmö och Stockholm som arbetar med att koppla samman film och aktivism. Nästa år firar kollektivet 15 år av kamp och filmskapande, och har bland mycket annat hunnit göra dokumentärfilm, animationer och experimentfilm men också samarbetat med mängder av människor och organisationer som engagerar sig för social rättvisa.
RåFILM har erfarenhet av att jobba kunskapsutjämnande i workshops, folkhögskolekurser och deltagande video, med fokus på kreativa uttryck som verktyg för att uttrycka sina åsikter. Under hösten 2014 arbetar RåFILM exempelvis med kreativa skrivarkurser inifrån ett svenskt kvinnofängelse och håller animations-workshops i Osbys grundskolor på temat Utopier. Under sommaren gjordes också en turné med RåFILMs cykelbio där kollektivet arrangerade gående filmvisningar i byar runt om i södra Skåne med ett filmprogram fokuserat på klassfrågor, rasism osv.