Svenska filminstitutets filmhandledning för Förvaret klar

Förvaret är en film som öppnar dörren till en verklighet som få känner till existerar i Sverige och väcker fundamentala frågor kring medmänsklighet och mänskliga rättigheter.

Filmen går att boka som skolbio via Folkets Bio och för visning i klassrum genom FilmCentrum.
Filmhandledning från Svenska Filminstitutet finns att ladda ner här.

Rekommenderad målgrupp är gymnasiet, folkhögskolor och högskolor/universitet. Filmen belyser frågeställningar inom samhällskunskap, mänskliga rättigheter, migration, socialt arbete, juridik, psykologi, mm.

Filmskaparna och personer med egen erfarenhet från förvaren kan även bokas för samtal efter filmen. Ta kontakt med FilmCentrum för mer information.

Vi vill också tipsa alla lärare om den mycket informativa och intressanta podden Människor och Migration!