Filmkollektivet RåFILM startar ny Nordisk arbetarfilmfestival

6-7 maj kommer en ny typ av arbetarfilmfestival att ha premiär på biograf Panora i Malmö, NLFF – Nordic Labour Film Festival. I samarbete med ABF, Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Panora och FilmCentrum Syd tar RåFILM arbetarfilmen till Malmö, Sverige och Norden. Detta årets festival har fått stöd från arbetarrörelsens kulturfond.

 

Utifrån temat facklig organisering kommer vi att visa filmer som berör lönearbete, arbetare och anställningslösa ur olika perspektiv. Vi kommer att visa dokumentärer och spelfilmer från Sverige och internationellt. Bjuda in regissörer och sakkunniga för att delta i samtal efter visningarna. Arrangera olika seminarium på teman som migration och fackförbund, samt arbetarfilmens roll.

Inbjudna personer är Mohammad Taj, tidigare ordförande för TUC (Englands motsvarighet till svenska LO, han är numera andra viceordförande). Taj kom till England 1974 och jobbade som busschaufför varefter han började engagera sig fackligt.

Allonias Sebhatu som är huvudkaraktär i filmen Taxiklubben, där vi följer konsekvenserna kring organisering av taxichaufförer i Stockholm. Rojda Sekersöz som gjort filmen Dröm vidare, en film som tar upp hur unga personer försöker skapa sig ett liv med osäkra framtidsmöjlighter. För att nämna några. Därutöver kommer vi bl a att visa science fiction-filmen In time, med Justin Timberlake i en av rollerna. Kanske den tydligaste kritiken av den amerikanska drömmen någonsin gjord på film. Med den brittiska I Daniel Blake, kommer vi att försöka ta temperaturen på det svenska välfärdssystemet.

 

NLFF – Nordisk Labour Film Festival, som är en del av den växande globala rörelsen av festivaler för arbetarfilmer i världen, blir startskottet för ett långvarigt samarbete med svenska fackförbund. Under namnet LabourDOX kommer vi efter festivalen att fortsätta ha regelbundna filmvisningar, samtal och workshops i samarbete med ABF och flera fackförbund under olika teman. Vi har också som ambition att utöka den årliga festivalen till fler platser både lokalt och i Norden. Vi vill med denna satsning lyfta ‘arbetet’ ur olika perspektiv, underlätta för människor att diskutera arbetets möjligheter och begränsningar och fackförbundens roll. https://laborfilms.com/category/a-labor-film-festivals/

 

Denna rörelse av filmfestivaler har ett högt kulturellt värde för arbetarrörelsen. Den talar till varje människa och vill stärka solidariteten mellan olika grupper i samhället. Den främsta fördelen med denna typ av arbetarfilmfestivaler för de fackliga organisationerna, är kopplingen som görs mellan arbetarrörelsen och kulturen. Den breddar bådas vårt arbete på ett sätt som är mer lättillgängligt för allmänheten, politiska företrädare, media och fackföreningsmedlemmar. Därför kommer vi även att ha ett seminarium där vi tar upp dessa frågor tillsammans med inbjudna från London Labour Film Festival.