PROGRAM: Arbetar Filmfestivalen // Nordic Labour Film Festival (NLFF)

Välkommen till årets Arbetar Filmfestival – Nordic Labour Film Festival (NLFF) 5-6 maj på Biograf Panora i Malmö. Två dagar med film och samtal om bl a syriska byggnadsarbetare i exil som bygger upp ett annat land när deras eget bombas, om vem som får lov att berätta historien om byn Lafors och hur förändringsarbete kan organiseras. Under årets tema fortsätter vi att skapa en platform för samtal kring KLASS. Vi vill skapa en platform som inkluderar anställningslösa så väl som löneanställda, fackföreningsmedlemmar, icke-medlemmar, studenter och alla som berörs av dagens maktfördelning.

PROGRAM Arbetar Filmfestivalen (NLFF)!

FACEBOOK EVENT Arbetar Filmfestivalen (NLFF)!