ASYLUMINFO.SE – ny plattform för juridisk information om spårbyte!

Fler och fler får avslag på sin asylansökan då den svenska utlänningslagen har blivit allt mer sträng och orättvis. För många asylsökande så har Spårbyte varit den enda möjligheten som kvarstår. Men vad är egentligen ett spårbyte och hur fungerar det?

År 2006 ändrades utlänningslagen så att det blev möjligt för en asylsökande som fått avslag att istället ansöka om arbetstillstånd. Detta ”spårbyte” innebär att en person byter juridisk status från asylsökande till arbetare.

Det är en komplicerad process och det är lätt för både asylsökande och deras arbetsgivare att göra fel. Men det går! Därför har asylrättsaktivister och jurister gått samman och skapat en plattform med videoföreläsningar, asyluminfo.se, för att tillgängliggöra information och minska risken för misstag.

webbsidan finns videoföreläsningar på engelska, med engelsk och svensk text tillgänglig och vi kommer att göra kontinuerliga uppdateringar om eventuella ändringar av lagen.

Vår förhoppning är att utveckla plattformen ytterligare med föreläsningar om alla delar av asylprocessen. Till detta behöver vi din hjälp! Läs mer på hemsidan och ta kontakt med oss.

Arbetstillståndet har blivit en livlina för många personer som inte kan återvända till sina hemländer.
Vi hoppas att föreläsningarna och vår hemsida kan vara till hjälp för rådgivande personer och den som söker asyl men vill förbereda sig för ett eventuellt spårbyte.

På väg mot en värld utan gränser – låt oss hjälpas åt att hitta hål i murarna!