Dream House Dreams

·

Som en del av kampen mot apartheid togs tio principer fram för att skapa ett mer rättvist samhälle. Efter generationer av diskriminering från både kolonialmakter och staten skulle folket äntligen få ta del av landets rikedomar. Folket skulle få riktiga

I skuggan av oron

·

I skuggan av oron är en animerad kortfilm om det inre mörkret, här gestaltat i skepnad av en svart olycksfågel. Om katastroftankarna som vägrar släppa taget och om att bara vilja krypa in under täcket och gömma sig för världen. Om att

Rosa Parks – workshop in Skopje

·

Uploaded by: RåFILMHosted: vimeo

Dorotea – workshop in Skopje

·

Uploaded by: RåFILM Hosted: vimeo

Noncedo – workshop in Skopje

·

Uploaded by: RåFILMHosted: vimeo