ASYLUMINFO.SE – ny plattform för juridisk information om spårbyte!

·

Fler och fler får avslag på sin asylansökan då den svenska utlänningslagen har blivit allt mer sträng och orättvis. För många asylsökande så har Spårbyte varit den enda möjligheten som kvarstår. Men vad är egentligen ett spårbyte och hur fungerar