RåFILM är ett filmkollektiv som sammankopplar film och aktivism. Syftet är att genom samarbete underlätta produktionen av film som tar upp samhällsfrågor och ifrågasätter normer.

Vi arbetar med dokumentär-, animation- och fiktionsfilm i olika format, arrangerar kampanjer och arbetar med pedagogisk verksamhet/folkbildning. RåFILM grundades år 2000 och har idag kontor i Malmö och i Stockholm.

Genom åren har många av våra filmer visats framgångsrikt på festivaler världen över och sänts på TV. RåFILM skapar även alternativa visningsmöjligheter som är anpassade till filmernas budskap.

Bland våra samarbetspartners finns Svenska Filminstitutet, Film i Skåne, Filmbasen/ Film Stockholm, Boost HBG, Filmcentrum, ABF, Transit kulturinkubator, SVT, Glokala Folkhögskolan, JAK, Schyst resande, Nätverket för ett fritt Västsahara, Nätverket Besök en bank, Svenska Institutet, m.fl.