VIDEOMAT

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Trött på att ta ut pengar? Varför inte spara på lönekontot och använda en Videomat istället?

Videomat är en fil(m)delningsplats för lokala filmare där vi och andra kan dela med oss av och distribuera filmer till alla i staden. I Videomaten kan du både hämta och lämna fil(m)er!

Nu kan du hitta Videomater i Malmö på:
Glassfabriken, Kristianstadsgatan 16
Sofielunds Folketshus, Rolfsgatan 16

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Vi rekommenderar alla filmare och skapare att använda Creative Commons licenser, cc by-sa (erkännande dela lika). Detta skapar tydlighet hur andra kan använda din film och ge möjlighet för filmen att leva sitt eget liv.

Kom ihåg: Sharing Is Caring

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Videomaten är skapad under projektet OPEN.BOX, ett experimentellt projekt för att skapa alternativa visnings möjligheter i digitala miljöer och stadens offentliga rum. Genom labb med digital och analog teknik har fönster utvecklats för rörlig media utifrån tanken om open source och hållbarhet genom återvunnet material och teknik. Projektet drivs av RåFILM med stöd från Kulturbryggan och i samarbete med Cykelköket, Kontrapunkt, Watch it!,
Fabriken, Forskningsavdelningen, Aktionsnätverket besök en bank och ABF.